CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG CUỘC THI VIETNAM FUTURE TALENT CHEF 2019 KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 • QUÁN QUÂN: Phần thưởng trị giá 44.000.000 (vnđ)

Bao gồm

 • Tiền mặt:10,000,000 (vnđ)
 • Khóa học bánh kem: 20,000,000 (vnđ)
 • Khóa học tiếng Anh: 12,000,000 (vnđ)
 • Quà từ NTT: 2,000,000 (vnđ)

 • Á QUÂN: Phần thưởng trị giá 30.000.000 (vnđ)

Bao gồm:

 • Tiền mặt: 5,000,000 (vnđ)
 • Khóa học bánh kem: 13,000,000 (vnđ)
 • Khóa học tiếng Anh: 10,000,000 (vnđ)
 • Quà từ NTT: 2,000,000 (vnđ)
 • GIẢI BA: Phần thưởng trị giá 23.000.000 (vnđ)

Bao gồm:

 • Tiền mặt: 3,000,000 (vnđ)
 • Khóa học bánh kem: 10,000,000 (vnđ)
 • Khóa học tiếng Anh: 8,000,000 (vnđ)
 • Quà từ NTT: 2,000,000 (vnđ)

 • KHUYẾN KHÍCH: Phần thưởng trị giá 10.000.000 (vnđ)

Bao gồm:

 • Tiền mặt: 2,000,000 (vnđ)
 • Khóa học bánh kem: 6,000,000 (vnđ)
 • Quà từ NTT: 2,000,000 (vnđ)

 

 • Triển vọng: Phần thưởng trị giá 2.000.000 vnđ

Bao gồm:

 • Khóa học bánh kem: 1,500,000 (vnđ)
 • Quà từ NTT: 500,000 (vnđ)

Vietnam Future Talent ChefFulfill Your Passion

Đơn vị tổ chức: Công ty TNHH TM Tân Nhất Hương

Nhà tài trợ:

Bảo trợ truyền thông:

Kênh Yan News

Báo Giáo Dục Online Thành Phố Chí Minh